За акционери и инвеститори

Документи

Общото Събрание на акционерите на "Булвеста Холдинг"АД е гласувало дивидент за 1997г., 1998г. и 2000г., като той вече е изплатен на акционерите.

На общото събрание на акционерите, проведено през м. юни 2004 г. , бе взето решение да се увеличи капитала на дружеството с 20% , като се капитализира реализираната през 2003 г. печалба . Вместо дивидент всеки от акционерите придоби пропорционален брой нови акции , в зависимост от дяловото си участие . За новопридобитите безналични акции от увеличението на капитала на "Булвеста Холдинг" АД на акционерите бе издадена допълнителна депозитарна разписка, която може да бъде получена в офиса на дружеството.

Считано от 01.01.2007г. "Булвеста Холдинг"АД преустанови изплащането на дивидент за 1997г., 1998г. и 2000г., поради изтичане на петгодишния давностен срок.

За повече информация можете да се обърнете към г-жа Емилия Мишева, тел: 02/962 87 68,

e-mail:b.h.v@vivesta-bg.com

 

Директор за връзки с инвеститорите

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява връзката между управителните органи на дружеството , акционерите и потенциалните инвеститори, съдейства при създаване и осъществяване на процедури, които повишават информираността на акционерите по съществени корпоративни въпроси.

Длъжността Директор за връзки с инвеститорите се изпълнява от г-жа Емилия Мишева.

Тел. 02/962 87 68.

Няма въведени данни
| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |