НОВИНИ

Уведомление за прекратяване на дейността и откриване на производство по ликвидация

уведомлениеКопие от вписване в Търговски регистър

--------------------------------------------------------------------------------------

Актуализирана покана и дневен ред за редовно заседание на
общото събрание на акционерите нА  „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ ” АД,

насрочено за 09.06.2020 г. от 13.00 ч

файл за изтегляне

-----------------------------------------------------------------------

Покана и дневен ред за редовно заседание на
общото събрание на акционерите нА  „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ ” АД,

насрочено за 09.06.2020 г. от 13.00 ч

 


Няма въведени данни

| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |